โค้งสุดท้าย! “ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ” แจ้งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

โค้งสุดท้าย! “ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ” แจ้งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

โค้งสุดท้าย! “ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ” แจ้งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์ข้อความผ่านทางไลน์ โดยระบุว่า

โค้งสุดท้าย “ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ” โดยแจ้งใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนการใช้สิทธิ์นั้น ผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทสามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี

943320

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ โค้งสุดท้าย! “ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ” แจ้งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561