ก.พลังงานอนุมัติกองทุนสวัสดิการTaxiแล้ว

ก.พลังงานอนุมัติกองทุนสวัสดิการTaxiแล้ว
นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนขับรถแท็กซี่ ว่า ขณะนี้ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้อนุมัติกองทุนดังกล่าวแล้ว ซึ่งคาดว่าภายในเดือนนี้ น่าจะได้รับงบประมาณที่ขอไว้ก่อนหน้านี้ คือ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว จะเป็นสวัสดิการให้กับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และที่ผ่านมา ทางผู้ประกอบการ ไม่เคยสวัสดิการเลย ทั้งๆ ที่อาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง โดยกองทุนดังกล่าว จะเหมือนกับกองทุนทั่วๆ ไป คือ ถ้าสมาชิกเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่ได้ระบุไว้ในระเบียบของกองทุน