ขสมก.เล็งถกรถร่วมเพิ่มคุณภาพบริการ

ขสมก.เล็งถกรถร่วมเพิ่มคุณภาพบริการ
ว่าที่ พันตรี ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ฝ่ายรถเอกชนร่วมบริการ เปิดเผยถึงเรื่องการจัดสัมมนาผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ขสมก. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ว่า คาดว่างานสัมมนาน่าจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 ส.ค.นี้ แต่ทั้งนี้จะต้องรอการอนุมัติจาก นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. อีกครั้ง โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ จะมีการชี้แจงถึงแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมได้รับทราบด้วย เนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางผู้ประกอบการต้องการความชัดเจนของแผนฟื้นฟูของ ขสมก. ว่าถ้า ขสมก. ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูแล้ว ทางผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบหรือไม่