คลังชี้หากรัฐเก็บVAT9%1ต.ค.กระทบลงทุน

คลังชี้หากรัฐเก็บVAT9%1ต.ค.กระทบลงทุน
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึง กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ในอัตราร้อยละ 7 ออกไป 2 ปี จากเดิม ที่จะครบกำหนดสิ้นเดือน ก.ย.นี้ มองว่า หลังจากนั้น การปรับภาษีจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 9 ขณะที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหา ดังนั้น ทางประเทศไทย จึงต้องพึ่งพาบริโภคในประเทศ และการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากมีการปรับภาษี VAT กลับไปที่ร้อยละ 9 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า การปรับภาษี VAT ในอีก 2 ปีข้างหน้านั้น จะไม่กระทบต่อการจับจ่ายของประชาชน เนื่องจากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมมากขึ้น และจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน ทำให้เศรษฐกิจไทย สามารถรองรับการปรับภาษี VAT ได้