ปตท.เดินหน้าขยายคลังก๊าซ LPG เขาบ่อยา

ปตท.เดินหน้าขยายคลังก๊าซ LPG เขาบ่อยา
นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการขยายความสามารถในการรับจ่ายก๊าซ LPG ระยะที่ 1 เพื่อการขยายระบบคลังและท่าเรือนำเข้า ที่คลังก๊าซเขาบ่อยา จ.ชลบุรี ให้มีกำลังการนำเข้าก๊าซสูงสุดที่ 250,000 ตันต่อเดือน จากเดิม 132,000 ตันต่อเดือน และ ปตท.จะดำเนินการขยายระบบคลังจ่ายก๊าซบ้านโรงโป๊ะ และคลังก๊าซภูมิภาค ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการก๊าซ LPG ของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 ในส่วนการดำเนินงานในระยะที่ 2 จะเป็นการก่อสร้างคลัง และท่าเรือนำเข้าแห่งใหม่ ด้วยกำลังการนำเข้าก๊าซสูงสุดที่ 25,000 ตันต่อเดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่เห็นชอบให้ กพช. เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักก๊าซ LPG เพื่อรองรับปริมาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต