พลังงาน พร้อมใช้เงินกู้ 2 หมื่นล.อุ้มดีเซล

พลังงาน พร้อมใช้เงินกู้ 2 หมื่นล.อุ้มดีเซล
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ยังเดินหน้าดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ถึงแม้ว่ากลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเหลือเงินเพียง 30 สตางค์ต่อลิตร เพื่อดูแลไม่ให้ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาขายปลีกก็ตาม แต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีเงินกู้อีก 20,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อนุมัติไว้ ซึ่งสามารถนำมาชดเชยราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้ปรับขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในระยะต่อไป ในช่วงไตรมาส 3-4 ปีนี้ ราคาอาจปรับลดลง เพราะปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น น่าจะคลี่คลายลงบ้าง