อารักษ์เผยข่าวแจงวาระก่อนประชุมกพช.ไม่มีมูล

อารักษ์เผยข่าวแจงวาระก่อนประชุมกพช.ไม่มีมูล
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระแสข่าวที่ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงาน มีการรายงานวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ก่อนจะมีการประชุม โดยให้ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรองก่อนนั้น ตนไม่รู้ว่าข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และปกติก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับ นายกรัฐมนตรี เกือบทุกวันอยู่แล้ว รวมทั้งก่อนการประชุม กพช. กระทรวงพลังงาน ก็มีการส่งวาระล่วงหน้าทุกครั้ง จึงเชื่อว่าข่าวที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง ในขณะที่ ทางด้าน นายวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานบัตรเครดิตพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน รายงานรายละเอียดโครงการบัตรเครดิตให้นายกรัฐมนตรี รับทราบอย่างต่อเนื่อง และนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายทำบัตรเครดิตให้ครอบคลุมกลุ่มรากหญ้าเพื่อใช้เป็นช่องทางสร้างเครดิตและลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ