หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.18จุดปิด1,208.19จุด

หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.18จุดปิด1,208.19จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 15.41 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ รับซื้อที่ 30.28 บาท ขายออก 31.70 บาท