เปิด 4 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับปีใหม่

เปิด 4 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับปีใหม่

เปิด 4 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับปีใหม่
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาจนถึงวันนี้ รัฐบาลพยายามวางแผนดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องและตรงจุด

ล่าสุดได้เพิ่ม 4 มาตรการช่วยค่าครองชีพ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ทั้งกลุ่มที่ถือบัตรมาตั้งแต่ต้นจำนวน 11.4 ล้านคน และผู้ที่เพิ่งได้บัตรจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 3.1 ล้านคน ยิ้มรับปีใหม่ 2562 กันได้ยาวๆ ดังนี้

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา (ธ.ค. 61 – ก.ย. 62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (เป็นเวลา 10 เดือน)

จะได้รับค่าน้ำค่าไฟที่จ่ายไปคืน!!!

เพียงนำใบเสร็จไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามปกติที่สำนักงานการไฟฟ้าและการประปา และแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอไม่นานก็จะได้รับเงินค่าน้ำค่าไฟกลับคืนเข้าไปในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ออกมาใช้ได้

ส่วนกรณีที่ผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ของการไฟฟ้าอยู่แล้ว ก็ให้ใช้สิทธินั้นไป

แต่หากมีส่วนเกินจาก 50 หน่วยแรกนั้น แต่ไม่เกิน 230 บาท ก็จะได้รับเงินคืนจากมาตรการนี้

ถ้าบ้านไหนใช้น้ำใช้ไฟเกินกว่าที่กำหนดไว้ แบบนี้ก็ต้องจ่ายเองทั้งหมด

2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปลายปี (ธ.ค. 61)

เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายแห่งปี เดือนแห่งความสุข ปีนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นแก่ผู้มีรายได้น้อยคนละ 500 บาท สำหรับใช้เดินทางกลับภูมิลำเนา เยี่ยมญาติ ใช้เวลาร่วมกัน โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียวในเดือนธันวาคม สำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับบัตรสวัสดิการจะได้รับเงินในเดือน ม.ค. 62

ผู้ถือบัตรสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ออกมาใช้ได้

3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางเพื่อไปรับการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (ธ.ค. 61)

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินค่าเดินทางไปตรวจสุขภาพหรือรักษาพยาบาล คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายให้ครั้งเดียว สำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับบัตรสวัสดิการจะได้รับเงินในเดือน ม.ค. 62

ผู้ถือบัตรสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ออกมาใช้ได้

4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (ธ.ค. 61 – ก.ย. 62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีภาระค่าเช่าบ้าน รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้คนละ 400 บาทต่อเดือน (เป็นเวลา 10 เดือน) เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการมีเงินเหลือพอไปใช้จ่ายเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิต

ผู้ถือบัตรสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ออกมาใช้ได้

แล้วรัฐเอาเงินมาจากไหน???

คำตอบคือ มาจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน 38,730 ล้านบาท ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนใช้จ่ายอย่างมีสติ วางแผนใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญจะต้องรู้จักพัฒนาตัวเอง ด้วยการหาความรู้ สร้างอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกพื้นที่ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

>> เว็บตรวจผลลงทะเบียนบัตรคนจน 3 เว็บ แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก