ลุ้น! ชงเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

ลุ้น! ชงเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

ลุ้น! ชงเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 1,000 บาทต่อเดือน
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว โดยมีหลายมาตรการ เช่น การเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ 3.5 ล้านคน ให้ได้รับเท่ากันหมดคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จากปัจจุบันจ่ายแบบขั้นบันได เช่น อายุ 60-69 ปี จะได้รับเงินเดือนละ 600 บาท ไปจนถึงอายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาท ตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยเสนอไว้ 400 บาทต่อเดือน รวมถึงมาตรการช่วยค่ารถ ค่าเดินทาง ให้ผู้สูงอายุที่เดินทางมารักษาพยาบาล คาดว่าเสนอวงเงินคนละ 500-1,000 บาทต่อเดือน โดยซึ่งต้องโยกวงเงินในบัตรสวัสดิการที่เป็นค่ารถไฟ หรือรถโดยสาร บขส.มาให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยอาจจะต้องจ้างผู้ฝึกอาชีพตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการ ให้ดูแลผู้สูงอายุจะได้ค่าแรงวันละ 300-330 บาท เป็นต้น โดยจะต้องเร่งสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนสิ้นปี 2561 เพื่อเริ่มใช้ในปี 2562