คค.เมินเครื่องสแกนตรวจบึ้มห่วงกระทบบริการ

คค.เมินเครื่องสแกนตรวจบึ้มห่วงกระทบบริการ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เรื่องการนำเครื่องสแกนวัตถุระเบิดมาใช้ตรวจกระเป๋าสัมภาระของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. นั้น จะต้องมีการศึกษาขอมูลให้ละเอียดรอบคอบ หรือประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบัน รถ บขส. ให้บริการประมาณ 8,000 เที่ยวต่อวัน และมีประชาชนใช้บริการมากกว่า 240,000 ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบริการเกิดความล่าช้า รวมทั้ง งบประมาณในการลงทุนด้วย ทั้งนี้โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า รถโดยสาร บขส. น่าจะไม่ใช่เส้นทางหลักในการขนอาวุธ แต่น่าจะมีการใช้รถส่วนตัวมากกว่า อีกทั้งคิดว่า จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ค้นพบอาวุธปืนสงคราม และลูกระเบิดบนโดยสารเส้นทางนครราชสีมา - กรุงเทพฯ นั้น น่าจะเป็นเหตุการณ์แรก