คค.เล็งปรับสถานีขนส่งเป็นระบบปิดทุกสถานี

คค.เล็งปรับสถานีขนส่งเป็นระบบปิดทุกสถานี
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้า แนวทางการทำหมอชิต 2 เป็นระบบปิด เหมือนกับ สถานีขนส่งสายใต้ ที่ผู้โดยสารจะสามารถเข้ามาภายในสถานีได้นั้น จะต้องมีตั๋วโดยสารเดินทางว่า ขณะนี้ บขส. ได้เริ่มดำเนินการปิดทางเข้าออกบางจุดที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว โดยจะเริ่มทำแบบค่อยเป็นค่อยไป และทำในทุกสถานีขนส่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ควรมีการติดบัตรเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนด้วยอย่างไรก็ตาม นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง หรือ บขส. คาดว่า งบประมาณในการดำเนินการทำสถานีหมอชิต 2 เป็นระบบปิดนั้น จะใช้งบประมาณจำนวนมาก เนื่องจาก ต้องมีการแยกอาคารผู้โดยสารและห้องจำหน่ายตั๋วออกมาให้ชัดเจน ซึ่งคาดว่า การทำหมอชิต 2 ให้เป็นระบบปิดนั้นน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในปีหน้า