คค.สั่งรถร่วมบขส.เช็กของทุกชิ้นก่อนออกรถ

คค.สั่งรถร่วมบขส.เช็กของทุกชิ้นก่อนออกรถ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ พบอาวุธปืนสงครามและลูกระเบิดหลายชนิดจำนวนมาก ซุกซ่อนมาบนรถโดยสารประจำทาง เส้นทางนครราชสีมา-กรุงเทพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ทาง บขส. ได้ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันการใช้รถโดยสารเป็นช่องทางในการขนส่งของผิดกฎหมาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการรถร่วม ได้แก่ 1.การตรวจสัมภาระของผู้โดยสาร เจ้าของรถจะต้องตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารทุกชิ้นโดยละเอียด และจะต้องมีการติดป้ายแสดงเลขที่นั่งบนหีบห่อ ที่ไว้ในช่องเก็บสัมภาระทุกชิ้น เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบหาเจ้าของได้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่เข้มงวด โดยเฉพาะกับรถที่ให้บริการในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก เช่น กรุงเทพ-โคราช  ซึ่งหลังจากวันนี้ไปจะมีการตรวจเข้มงวดขึ้น และ 2.การรับส่งพัสดุประชาชน จะต้องเปิดพัสดุให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่จะปิดหีบห่อทุกครั้ง