แอร์เอเชีย ขยายเส้นทางบินในพม่า

แอร์เอเชีย ขยายเส้นทางบินในพม่า
นายทศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า สายการบินแอร์เอเชีย ได้เปิดบริการเส้นทางบินใหม่ คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยจะให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 อีกทั้ง ในฐานะที่แอร์เอเชียเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในภูมิภาค จึงให้ความสำคัญในการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ๆ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนในอนาคตด้วย นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกสบาย สำหรับผู้ใช้บริการเดินทางไปประเทศพม่าที่สะดวกขึ้น แอร์เอเชีย ได้มีการเพิ่มเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง เป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน เนื่องจาก ปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง