ตลท.ปลื้ม6บจ.ติดทำเนียบสุดยอด200บริษัท

ตลท.ปลื้ม6บจ.ติดทำเนียบสุดยอด200บริษัท
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยนิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย ได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทขนาดกลางและเล็ก ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 6 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกัน 25,118 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 บริษัท คือ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส บริษัททรัพย์ศรีไทย บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ นอกจากนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีก 2 บริษัท คือ บริษัทมาสเตอร์ แอด และบริษัทควอลลีเทค ทั้งนี้ทั้ง 6 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า บริษัทไทยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความผันผวนด้านเศรษฐกิจ และแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทไทย โดยยอดขาย และกำไรรวมของทั้ง 6 บริษัท ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโต โดยเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 50 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปีล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 33