รมว.อุตฯยันไม่เคยโยกย้ายผู้บริหารรสก.

รมว.อุตฯยันไม่เคยโยกย้ายผู้บริหารรสก.
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ กล่าวอ้างว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีการล้างไพ่ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ และโยกย้ายผู้บริหารสถาบันการเงินในสังกัด เพื่อเตรียมวางหมากหาแหล่งเงินทุนเข้าพรรค ว่า ตนในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม ขอยืนยันว่า ไม่เคยโยกย้ายผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินเพื่อล้างไพ่ และไม่เคยกดดันให้ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ลาออก แต่เกิดจากการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เคยกดดันให้ผู้บริหารธนาคาร SME แบงก์ ลาออกเช่นกัน ซึ่ง SME แบงก์  เป็นอำนาจของกระทรวงการคลังที่จะกำกับดูแล และเชื่อว่ากระทรวงการคลังจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่แล้ว  ดังนั้น ข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างมาก  โดยเฉพาะ กรณีการโยกย้ายวางหมากเพื่อหาแหล่งเงินทุนที่ไม่เป็นความจริง และถือเป็นการหมิ่นประมาท จึงต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน