ชัจจ์ยันก.ย.ได้บ.ศึกษา4เส้นทางไฮสปีดเทรน

ชัจจ์ยันก.ย.ได้บ.ศึกษา4เส้นทางไฮสปีดเทรน
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมรายงานความคืบหน้า การศึกษาเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง ว่า ได้เชิญการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. มาสอบถามความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือ ไฮสปีดเทรน ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยทาง สนข.ยืนยันว่า ในเดือน ก.ย.นี้ จะได้บริษัทผู้สำรวจในการศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และ กรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งบริษัทผู้สำรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แต่ทั้งนี้จะมีการเร่งรัดให้ใช้ระยะเวลาเหลือเพียง 3 - 4 เดือน และก็จะมีการรายงานผลการศึกษาระยะแรกของโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบด้วย และคาดว่าในปี 2557 น่าจะสามารถเลื่อนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้ พร้อมกันทั้ง 4 เส้นทาง หรือ อาจมีการเริ่มก่อสร้างเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก่อนก็เป็นไปได้