ชัจจ์เร่งรวมข้อมูลงานคค.ให้คลังวางแผนใช้งบ

ชัจจ์เร่งรวมข้อมูลงานคค.ให้คลังวางแผนใช้งบ
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้ให้กระทรวงคมนาคม รวบรวมแผนงาน ที่อยู่สังกัดของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า โดยจะมี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เป็นผู้รวบรวมให้กระทรวงการคลัง โดยทางกระทรวงการคลัง ต้องการนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนงานใช้งบประมาณของประเทศ ว่า ในแต่ละเดือน และแต่ละปี ประเทศไทยใช้งบประมาณไปเท่าไร นอกจากนี้ ในวันพุธที่ 8 ส.ค.นี้ ทางกระทรวงคมนาคม จะเรียกหน่วยงานที่อยู่ภายในสังกัด มาหารือเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมด้วย