พณ.เร่งดันอีคอมเมิร์ซช่วยSMEขยายตลาด

พณ.เร่งดันอีคอมเมิร์ซช่วยSMEขยายตลาด
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน DBD e-Commerce Fair 2012 ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจาก ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถติดต่อซื้อขายสินค้าได้ตลอดเวลา ตนจึงได้สั่งการให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งผลักดันธุรกิจ e-Commerce ให้เป็นตัวช่วยของผู้ประกอบการ SME ในการขยายการตลาดและลูกค้าเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการให้มากขึ้น โดยทางกรมจะมีการออกเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองเว็บไซต์ที่ผ่านการจดทะเบียนและผ่านเกณฑ์การประกอบธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อด้วย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตธุรกิจออนไลน์ จะมีส่วนช่วยในการขยายเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมได้ โดยล่าสุด มีการออกเครื่องหมาย DBD Registered ไปแล้ว 10,158 เว็บไซต์