พณ. MOU 9 หน่วยงาน ช่วยบูมธุรกิจออนไลน์

พณ. MOU 9 หน่วยงาน ช่วยบูมธุรกิจออนไลน์
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร 9 แห่ง ในการให้บริการธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ทำให้การค้าผ่านระบบออนไลน์ประสบความสำเร็จ สามารถสนับสนุนการขยายตัวของภาคธุรกิจในภาพรวมได้ โดยหน่วยงานทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ซึ่งมั่นใจว่า การร่วมมือกันจะทำให้การขับเครื่องธุรกิจออนไลน์ มีความเข้มแข็งมากขึ้น