คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” ปลุกท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” ปลุกท่องเที่ยว
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย “Amazing Thailand Grand Sale Privilege Passport” โดยนำผู้ผลิตสินค้า ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ทัวร์นำเที่ยว ให้ส่วนลดราคาสินค้าเพิ่มเติม On top จากคนไทย สำหรับต่างชาติผู้ถือพาสปอร์ต เริ่มตั้งแต่ 15 พ.ย.-15 ม.ค.62  รวมทั้งการเปิดให้ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ ร่วมตั้งจุดคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Vat ReFund)  ได้ทุกรายสำหรับผู้ที่มีความพร้อม การเพิ่มช่องทางตรวจวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนเป็นกรณีพิเศษในสนามบินนานาชาติ 5 แห่ง

มาตรากรผ่อนปรนตรวจลงตราวีซ่า Double Entry เพื่อเดินทางเข้าไทยได้สองครั้งต่อการขอวีซ่า  ในราคา 1,000 บาทเท่ากับการอนุญาตเข้าประเทศครั้งเดียว เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่อนปรนให้กับทุกประเทศเดินทางเข้าไทย  นอกจากนี้ยังผ่อนปรนเกี่ยวกับวีซ่าทางบก จากเดิมให้ผ่านเข้าออกไทย 2 ครั้งต่อปี เมื่อขับรถผ่านชายแดนเข้ามายังไทย  เปลี่ยนเป็นเดินทางเข้าออกชายแดนให้เหมือนกับการเดินทางโดยเครื่องบินไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้ต่างชาติที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้านขับรถหรือเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล ซื้อสินค้า ประชุม แล้วเดินทางกลับไปพักที่เดิมในเพื่อนบ้าน

หรือต่างชาติทำงานในไทยเดินทางออกไปเที่ยวเพื่อนบ้าน เพื่อท่องเที่ยวแล้วกลับมาพักในประเทศไทยได้เช่นกัน   ทดลองใช้ในระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น  โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าทุกครั้งที่เดินทางเข้าออก  หลังจากยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 61 มียอด 31 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขั้นร้อยละ 7.83  จึงคาดว่าเมื่อได้ออกมาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวจะผลักดันให้มียอดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากกว่า  38 ล้านคนตามเป้าหมาย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวไม่เคยนำออกมาใช้มาก่อนทั้งการยกเว้นวีซ่าเดินทางไปกลับ การเดินทางเข้าประเทศได้สองครั้ง   จึงคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศได้อีกเป็นจำนวนมาก เพราะได้เพิ่มความเข้มข้นรักษาความปลอดภัย การจัดงานไทยแลนด์แกรนด์เซล ภาคเอกชนได้ร่วมใจลดราคาสินค้าเป็นจำนวนมาก

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า  การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยื่นขอคืนภาษี Tax Refund เปิดให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีความพร้อมตั้งจุดบริการคืนภาษีได้ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แยกจากการทดลองคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวของกรมสรรพากร เพราะมาตรการดังกล่าวใช้เป็นเวลา 2 เดือน คาดว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากขึ้นเมื่อร่วมกับหลายมาตรการ