แค่ 9 เดือน ปตท. กำไรทะลุ 1 แสนล้านบาท!

แค่ 9 เดือน ปตท. กำไรทะลุ 1 แสนล้านบาท!
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยกำไรสุทธิ 30,328.91 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.05 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 22,331.66 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.77 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 7,997.25 ล้านบาท คิดเป็น 35.81%

ขณะที่ผลการดำเนินงวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 100,145.70 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 99,816.39 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.45 บาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 329.31 ล้านบาท หรือ 0.33%

น.ส.พรรณนลิน กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 61 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,718,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 254,975 ล้านบาท หรือ 17.4% โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบ ที่เพิ่มขึ้นจาก 51.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 70.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือ 37.2% ขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย (EBITDA) จํานวน 286,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35,771 ล้านบาท หรือ 14.2% จากธุรกิจสํารวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้

ส่วนผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ดีขึ้นในเกือบทุกหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ ที่ดีขึ้นทั้งปริมาณขาย และราคาขาย และธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจการกลั่นมีผลการดําเนินงานโดยรวมดีขึ้นจาก Accounting GRM ที่ปรับสูงขึ้นจากกําไรสต๊อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ รวมถึงผลการดําเนินงานธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ และปริมาณขาย ที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ กลุ่ม ปตท. มีผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น บวกกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าในอัตราที่น้อยกว่าปีก่อน ทำให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และจากการลดลงของสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ

ด้านฐานะการดำเนินงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ปตท. มีสินทรัพย์รวม 2,345,669 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,051,615 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวนรวม 1,294,054 ล้านบาท

 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!