ธปท.เชื่อขาดดุล3แสนล.ไม่กระทบดูเสถียรภาพการเงิน

ธปท.เชื่อขาดดุล3แสนล.ไม่กระทบดูเสถียรภาพการเงิน
นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผย ถึงความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินการงบดุล และผลขาดดุลของ ธปท. ที่มีส่วนทุนติดลบกว่า 300,000 ล้านบาท ว่า ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ออกมาอย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าทางคณะกรรมการของ ธปท.จะดำเนินการอย่างไร เชื่อว่าคงไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของธนาคารกลางอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเสถียรภาพทางด้านการเงิน ดูแลอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะเดียวกันช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน ทาง ธปท. จะต้องดูแลให้เศรษฐกิจสามารถรองรับและปรับตัวได้