สนพ.เชิญยื่นข้อเสนอรับทุนสร้างระบบผลิตก๊าชชีวภาพ

สนพ.เชิญยื่นข้อเสนอรับทุนสร้างระบบผลิตก๊าชชีวภาพ
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ สนพ. จะเปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย หรือของเสียโรงงานอุตสาหกรรม ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อีกครั้ง ในเดือนสิงหาคม นี้ หลังเปิดรับไปแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าผู้ขอรับการสนับสนุนปีนี้รวม 114 ราย ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 190 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี วงเงินสนับสนุน 1,060 ล้านบาท ซึ่งผู้สนใจจะต้องเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจัดการพลังงาน ที่เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ของเสีย หรือ พืชพลังงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ดำเนินการขึ้นในปี 2551-2555 โดยตั้งเป้าโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม 338 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 637 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,950 ล้านบาทต่อปี