อารักษ์ตรึงLPGครัวเรือนถึงสิ้นปีอุ้มดีเซล30บ.

อารักษ์ตรึงLPGครัวเรือนถึงสิ้นปีอุ้มดีเซล30บ.
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG และ NGV จะดำเนินการได้ในวันที่ 16 สิงหาคม นี้หรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่ขณะนี้ ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม ขณะเดียวกัน การศึกษาโครงสร้างราคายังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งขอเวลาศึกษาอีก 2 สัปดาห์ แต่ในส่วนของก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ก็ยืนยันว่าจะยังตรึงราคาไปจนสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ยืนยันว่า กระทรวงพลังงานจะดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงเกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาสินค้า และอัตราเงินเฟ้อของประเทศ โดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีศักยภาพที่จะดูแลได้ และก็ปัจจุบันเงินกองทุน ติดลบที่ 15,000 ล้านบาท