ผู้ค้าจตุจักรกว่า100ประท้วงปรับขึ้นค่าเช่าแผง

ผู้ค้าจตุจักรกว่า100ประท้วงปรับขึ้นค่าเช่าแผง

ผู้ค้าจตุจักรกว่า100ประท้วงปรับขึ้นค่าเช่าแผง
บริเวณด้านหน้า สำนักงานอำนวยการตลาดนัดจตุจักร  มีกลุ่มผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร กว่า 100 คน รวมตัวกันถือป้ายประท้วง คัดค้านการปรับขึ้นค่าเช่าแผงค้า และการที่ให้เอกชน เข้ามาบริหารตลาดนัดจตุจักร  โดย นางนฤมล ดำรงไทย เป็นแกนนำกลุ่มผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร กล่าวว่า ทางกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ไม่อยากให้ตลาดนัดแห่งนี้ ผันไปเป็นของเอกชน หรือ นายทุน อยากให้เป็นของประชาชน สำหรับเรื่องของราคาค่าเช่า ทางเราไม่ได้ห้ามขึ้นแต่อย่างใด แต่อยากให้ดำเนินการโดยมีกฎหมายรองรับและถูกต้องตามกฎหมาย ถูกระเบียบ ผู้ค้าถึงจะยอมรับได้  ซึ่งขณะนี้การบริหารงานในตลาดนัดจตุจักร ยังไม่มีการบริหารงานเชิงนโยบายเลย และใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยมีผู้ค้าที่แบกรับภาระค่าเช่าแผงกำลังจะอยู่ไม่ได้ และปิดตัวไปแล้วกว่า 40%  โดยที่ผ่านมา พวกเขาเคยพูดว่า ต้องการขับไล่กลุ่มพวกนายทุนออกไปจากตลาดนัดจตุจักร แต่จริง ๆ แล้ว ในแนวทางการปฏิบัติ คนที่พวกคุณขับไล่ กับกลายเป็นกลุ่มผู้ค้า และนึกไม่ออกจริง ๆ ว่า การขึ้นค่าเช่านั้นเป็นการขับไล่นายทุนไปตั้งแต่เมื่อไหร่