หุ้นแบงก์ปีนี้สดใสจากสินเชื่อค่าธรรมเนียม

หุ้นแบงก์ปีนี้สดใสจากสินเชื่อค่าธรรมเนียม
นางสาวกิตติมา สัตยพันธ์ นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มธนาคาร เปิดเผยว่า แม้กลุ่มธนาคาร ยังคงมีการปรับตัวอยู่ในตลาดบ้างเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าปรับตัวน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มพาณิชย์และไอซีที โดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในปีนี้ จากอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่อยู่ในระดับสูง และปีนี้คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 14 เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เร่งตัวขึ้น รวมทั้ง การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ นอกจากนั้น รายได้ค่าธรรมเนียม ยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เพียงเล็กน้อย ก็เชื่อว่าการลงทุนในส่วนของกลุ่มหุ้นธนาคาร จะไปได้ดีในปีนี้