รบ.ไม่เปิดประมูลข้าวทำข้าวหอมมะลิคุณภาพตํ่าลง

รบ.ไม่เปิดประมูลข้าวทำข้าวหอมมะลิคุณภาพตํ่าลง
นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง มีคุณภาพลดลง ซึ่งทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว ว่า เกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่มีข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่อยู่ในมือเลย เพราะรัฐบาลมีการรับจำนำ และยังไม่ระบายข้าวให้กับภาคเอกชน ส่งผลให้ข้าวที่เก็บไว้มีคุณภาพลดลง อาจทำให้รัฐบาลขายข้าวไม่ได้ราคา นอกจากนี้ยังเห็นว่า เงื่อนไขในการประมวลข้าวของรัฐบาล ที่กำหนดให้การประมูลมีการประมูลตามสภาพข้าว และผู้ประมูลต้องรับผิดชอบคุณภาพข้าวเอง ทำให้ผู้ประมูลไม่สามารถเสนอราคาที่สูงได้ เพราะไม่มั่นใจในคุณภาพข้าวของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไร

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!