หวั่นข่าวบึ้มหาดใหญ่ทำนักท่องเที่ยวตื่นตระหนก

หวั่นข่าวบึ้มหาดใหญ่ทำนักท่องเที่ยวตื่นตระหนก
นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องขณะนี้ มีผลกระทบต่อจิตวิทยาความเชื่อมั่น ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยลดต่ำลง และการนำเสนอภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องนั้น ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศหรือไม่ แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการมีความเป็นห่วงกระแสข่าวเตรียมก่อการร้ายใน อ.หาดใหญ่ ซ้ำ ทำให้นักลงท่องเที่ยวเกิดความตื่นตระหนก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในภาคใต้ตอนล่างทันที อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาภาคใต้ ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลนำเสนอข่าว ว่า สถานการณ์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ลดลง ซึ่งจะถือว่าเป็นการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้เงื่อนไขพิเศษกับ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยให้เงินผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน เช่นเดียวกับเหตุจลาจลในกรุงเทพมหานคร ผ่อนปรนเงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยป้องกันในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย อาทิ การตั้งกล้องวงจรปิด