รวม 10 สวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนต้องการมากที่สุด

รวม 10 สวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนต้องการมากที่สุด
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า การจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว ยังพบว่าปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญรองลงมาก็คือ “สวัสดิการ

โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศ จำนวน 7,420 คน เรื่อง "สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร" พบว่า มี 10 สวัสดิการ ดังนี้

 1. โบนัส
 2. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 4. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 5. ประกันสังคม
 6. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
 7. ประกันสุขภาพ
 8. ประกันชีวิต
 9. ค่าล่วงเวลา
 10. เบี้ยขยัน

job1

ในขณะที่จ็อบไทยได้ทำการสำรวจฝ่ายบุคคล ในหัวข้อ “สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน” จำนวน 457 คน ทั่วประเทศ พบว่ามีดังนี้

 1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 2. ประกันสังคม
 3. โบนัส
 4. ค่าล่วงเวลา
 5. กิจกรรมสันทนาการ
 6. ชุดทำงาน
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. เบี้ยขยัน
 9. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท
 10. ประกันอุบัติเหตุ

 

job2"สำหรับข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารพนักงาน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขององค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่เรื่องสวัสดิการของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานมากขึ้น ดังนั้นสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารต้องหันมาให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ" นางสาวแสงเดือน กล่าว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!