“กรมสรรพสามิต” เตรียมเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

“กรมสรรพสามิต” เตรียมเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า กรมสรรพสามิตเตรียมเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการนำเข้ามาบริโภคในไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันอัตราการเก็บภาษีบุหรี่สูงสุดตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท และตามมูลค่า 40% สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ราว 30%

ปัจจุบันภาษีบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต เติมน้ำยาไม่ได้ สูบได้จำกัดครั้งแล้วต้องทิ้ง, บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำ มีตัวน้ำยาและเครื่องไฟฟ้าที่ใช้สูบ และบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต ใช้นวัตกรรมให้ความร้อน ซึ่งมีตัวมวนยาสูบ และเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า

โดยการเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และ 3 ทำได้ง่ายเพราะชัดเจน แต่ประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นแบบน้ำ อาจต้องให้หน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เข้ามาตรวจสอบส่วนผสมเพื่อที่จะทำการเก็บภาษีให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ทั่วโลกบริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากทำให้ผู้บริโภคในประเทศไม่ผิดกฎหมาย ยังทำให้นักท่องเที่ยวที่บริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและนำติดตัวเข้ามาในไทยไม่มีปัญหาทำผิดกฎหมายอีกด้วย