กฟน.เล็งยืดจ่ายค่าไฟเกินกำหนดผ่านเคาน์เตอร์ฯได้

กฟน.เล็งยืดจ่ายค่าไฟเกินกำหนดผ่านเคาน์เตอร์ฯได้
นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. กล่าวว่า กฟน. ยังไม่ได้หารือกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เกี่ยวกับกรณีการเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้าซ้ำซ้อน โดย ระหว่างค่าบริการที่กำหนดมาในใบเสร็จแต่ละเดือนที่ 38.20 บาท กับค่าบริการชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในอัตรา 7 - 10 บาท แต่ทั้งนี้ กฟน.อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางให้เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชำระบิลค่าไฟฟ้าที่เกินกำหนดชำระได้เพื่อความสะดวกและไม่ถูกตัดไฟฟ้าเร็วเกินไป ส่วนการที่ กกพ. ต้องการให้ กฟน. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. รับภาระค่าธรรมเนียมชำระค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแทนประชาชนนั้น จะเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้า และกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในที่สุด เหมือนเช่นกรณีมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องมาเฉลี่ยรับภาระอุดหนุนค่าไฟฟ้าแทน