ธนิตมองศก.ปีนี้โตไม่เกิน6%ส่งออกยังชะลอ

ธนิตมองศก.ปีนี้โตไม่เกิน6%ส่งออกยังชะลอ
นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ คาดว่า จะอยู่ในกรอบ ร้อยละ 5.7 - 6  แม้ว่า รัฐบาลมองว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ถึง ร้อยละ 7 ก็ตาม เนื่องจาก ภาคการส่งออกที่เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว จากผลกระทบเศรษฐกิจโลก ซึ่งการลงทุนของภาครัฐ จะเป็นตัวหลักในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วม และการฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมถึง ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวได้ดี จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในช่วงครึ่งปีหลังทั้งนี้ สำหรับภาคการส่งออกในปีนี้ คาดว่า ขยายตัวร้อยละ 5.7 - ร้อยละ 6 ต่ำกว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ ร้อยละ 15  โดยไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากปัญหายุโรป ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้