ร.ฟ.ท.ตรวจเข้มรางรถไฟก่อนปล่อยขบวน

ร.ฟ.ท.ตรวจเข้มรางรถไฟก่อนปล่อยขบวน
นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ ศูนย์ภาคใต้ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อคืนวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตนเองได้เดินทางไปชี้แจง และรายงานความเคลื่อนไหว ทั้งเหตุการณ์และการดำเนินงานของการรถไฟ ให้กับ นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ได้รับทราบ ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น ทางการรถไฟ ได้มีการตรวจรางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกเช้า  ก่อนรถไฟขบวนแรกจะออกให้บริการ รวมทั้งการสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระ โดยมาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการที่การรถไฟได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง และทำเป็นประจำอยู่แล้ว อีกทั้ง เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เดินทางลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์และมอบอินทผาลัม ในเดือนรอมฎอน แก่มัสยิดบริเวณสองข้างทางรถไฟในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรถไฟ จะมีการลงพื้นที่ เพื่อทำมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข