พณ. สรุปแผนระบายข้าวในสต๊อกเป็นลอต

พณ. สรุปแผนระบายข้าวในสต๊อกเป็นลอต
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ซึ่งมี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในวันนี้ มีการพิจารณาแผนการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งแผนในการระบายข้าวนั้น เบื้องต้นจะทยอยระบายข้าวเป็นลอตไป ซึ่งจะไม่ระบายข้าวครั้งละมากๆ ป้องกันไม่ให้ราคาข้าวของเกษตรกรมีราคาตกต่ำ ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผนในการระบายข้าวอย่างชัดเจน ดูปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า คณะอนุกรรมการระบายข้าว มีแผนในการระบายข้าวครั้งแรก จำนวน 3 ล้านตัน โดยจะทยอยระบายเพื่อให้สต๊อกข้าวของรัฐบาลลดลง ก่อนพิจารณาเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ต่อไป