พณ.เผยอาหารแพงดันเงินเฟ้อ ก.ค.+2.73%

พณ.เผยอาหารแพงดันเงินเฟ้อ ก.ค.+2.73%
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือน ก.ค. 2555 ว่า อัตราเงินเฟ้อ มีการขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้มาจากปัจจัยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 โดยสินค้าที่ราคาแพงขึ้น ได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป ปลา และสัตว์น้ำ แต่ยังถือว่า เป็นการขยายตัวที่อยู่ในระดับต่ำ เพราะยังมีมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาล ทั้ง โครงการธงฟ้า ร้านถูกใจ และการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า"มาตรการของรัฐบาลหลายอย่าง ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ ในเรื่องค่าครองชีพ ทั้งเรื่องงานธงฟ้า ร้านถูกใจ" นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า ความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคไม่ได้เร่งตัวมากนัก โดยจะมีสินค้าบางรายการปรับตัวลดลง เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น