คค.เผยอีโคคาร์เป็นแท็กซี่ต้องศึกษารอบคอบ

คค.เผยอีโคคาร์เป็นแท็กซี่ต้องศึกษารอบคอบ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงนโยบายการนำรถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 1,300 ซีซี หรือ รถยนต์อีโคคาร์ สามารถนำมาจดทะเบียนรถแท็กซี่ได้  จากที่ปัจจุบัน กฎกระทรวงคมนาคมได้มีการระบุว่า  รถยนต์ที่จะมีขึ้นทะเบียนรถแท็กซี่โดยสารได้นั้น จะต้องมีเครื่องยนต์ขนาด 1,500 ซีซี ขึ้นไป จึงจะสามารถนำมาจดทะเบียนรถแท็กซี่โดยสารได้ ว่า ในเบื้องต้นต้องทำการศึกษาถึงข้อดี-ข้อเสียถึงนโยบายดังกล่าว แต่ทั้งนี้ โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของรถเอง และไม่ต้องเสียเงินค่าเช่ารถให้กับอู่รถแท็กซี่ด้วย นอกจากนี้ ยังถือเป็นการประหยัดต้นทุนพลังงาน"ก็คืออยากให้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองได้ ไม่ต้องมาเป็นค่านายทุน ผมว่าไม่เลวนะ อาทิตย์นึงโดยไม่ต้องไปจ่ายแพงๆ ให้กับค่าเช่า โดยเป็นของตัวเอง และเป็นตัวสร้างรายได้และมีทั้งที่บริการคุณภาพดี รถใหม่ ก็ไม่เลวเหมือนกัน แต่ต้องคิดให้รอบคอบ"อย่างไรก็ตาม การดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงคมนาคมในเรื่องดังกล่าวนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากแก้ไขแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไป กระทรวงคมนาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้รับทราบ เพื่อดำเนินเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป