สนพ.ปรับขึ้นLPGภาคอุตฯ4.70บ./กก.แตะ29.56มีผล1สค.

สนพ.ปรับขึ้นLPGภาคอุตฯ4.70บ./กก.แตะ29.56มีผล1สค.
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้ออกประกาศกำหนดราคาก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม ปรับเพิ่มขึ้น เป็น 29.56 บาทต่อกิโลกรัม หรือ เพิ่มขึ้น 4.70 บาทต่อกิโลกรัม จากเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 24.86 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากราคา LPG ในตลาดโลก ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 775 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนสิงหาคม จากเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 593 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น