ปตท.สผ.ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นCoveกว่า90%

ปตท.สผ.ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นCoveกว่า90%
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ บริษัท PTTEP AI ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท.สผ. ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น จากผู้ถือหุ้น บริษัท โคฟ เอ็นเนอร์ยี่ เป็นจำนวนร้อยละ 91.37 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อ โดยขั้นตอนต่อไป ปตท.สผ. จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทโคฟ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน  เพื่อเปลี่ยนสถานะให้กลับมาเป็นบริษัท จำกัด ขณะเดียวกัน ปตท.สผ. กำลังดำเนินการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นโคฟ มาเป็น PTTEP AI จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรณีสาธารณรัฐโมซัมบิก อย่างเป็นทางการ  ทั้งนี้ที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคม ปตท.สผ. ได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และยังไม่ได้ชำระทั้งหมดของบริษัทโคฟเอ็นเนอร์ยี่ ที่ราคา 240 เพนซ์ต่อหุ้น