ผู้ค้าตลาดจตุจักร ยื่น 5 ข้อ ร.ฟ.ท. วันนี้

ผู้ค้าตลาดจตุจักร ยื่น 5 ข้อ ร.ฟ.ท. วันนี้
ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เปิดเผยว่า ในวันนี้ เวลา 14.00 น. ตนเองและคณะกรรมการสมาคม อีก 25 คน จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายจรัสพันธ์ วัชโรทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้อำนวยการบริหารพื้นที่สวนจตุจักร โดยมีวาระสำคัญ 5 ข้อ คือ 1.ทวงถามสัญญาขอขยายสัญญาเช่าแผงค้าเป็น 30 ปี ที่ผู้ค้าได้ยื่นหนังสือมาก่อนหน้านี้ 2.ขอลดค่าเช่าแผงค้า 50 % จากปัจจุบัน 3,157 บาทต่อเดือน เนื่องจากปัจจุบันมีสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 3.การแก้ไขปัญหาร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 4.แผนพัฒนาสวนจตุจักรที่ชัดเจน 5.การคงเอกลักษณ์ความเป็นสวนจตุจักร