พณ.เร่งเสริมความรู้กลุ่มธุรกิจภูมิภาค9ส.ค.

พณ.เร่งเสริมความรู้กลุ่มธุรกิจภูมิภาค9ส.ค.
น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ส.ค. นี้ ทางกรมฯ จะมีการจัดสัมมนาการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก และการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าย้อนหลัง ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จ.ระยอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะมีการเปิดคลินิกรู้เท่าทันการค้า กับกรมการค้าต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดสัมมนาด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำการค้า และอุปสรรคต่างๆ ในการแข่งขัน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน