เชลล์จับมือน้ำมันพืชปทุมช่วยแข่งตลาดโลก

เชลล์จับมือน้ำมันพืชปทุมช่วยแข่งตลาดโลก
นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม และไบโอดีเซล รายใหญ่ของประเทศ จัดทำโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ที่ประกอบด้วย โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 8 แห่ง และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อยกว่า 1,000 ราย ให้สามารถดำเนินการตามมาตรฐาน RSPO ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ เพื่อให้น้ำมันปาล์มของไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นพืชพลังงานที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จากผลผลิตต่อไร่ที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โครงการระยะแรก จะเป็นการจัดตั้งทีมงานภาคสนาม ฝึกอบรมเชิงลึกให้กับผู้ปลูกปาล์มรายย่อย จากนั้นจะนำระบบบริหารจัดการแบบกลุ่มเข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถผ่านมาตรฐานรับรองของ RSPO อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันพืชปทุม เป็นบริษัทในประเทศไทยรายแรก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO และคาดว่าจะใช้เวลา 2 ปี ในการผลิตน้ำมันปาล์มตามมาตรฐาน ได้ประมาณ 50,000 ตันต่อปี