พณ.เตรียมเจรจาฟิลิปปินส์นําเข้าข้าวไทยเพิ่ม

พณ.เตรียมเจรจาฟิลิปปินส์นําเข้าข้าวไทยเพิ่ม
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการเจรจาเปิดตลาดข้าวกับทางประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อขอต่ออายุในการใช้มาตรการพิเศษ ในการนำเข้าข้าว ภายใต้องค์การการค้าโลก หรือ WTO ของฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการกำหนดโควตานำเข้าข้าวจากประเทศไทยจำนวน 98,000 ตัน ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถเจรจาได้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ และหากเจรจาประสบความสำเร็จ ก็จะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทยอย่างมาก ในขณะที่การจัดสรรโควตาข้าวของฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO ก็จะต้องมีการนำเข้าข้าวปีละ 350,000 ตัน ในอัตราภาษีร้อยละ 40 ซึ่งภายในปี 2558 ภายใต้อาเซียน อัตราภาษีดังกล่าว ต้องมีการปรับลดลงเป็นร้อยละ 35