ก.เกษตรฯ จับตาสต๊อกน้ำมันปาล์มใกล้ชิด

ก.เกษตรฯ จับตาสต๊อกน้ำมันปาล์มใกล้ชิด
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างติดตามปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่าปริมาณผลผลิตปาล์ม จะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. นี้ จากเดิมคาดว่า ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. แต่ความเป็นจริง ผลผลิตในช่วงดังกล่าว กลับลดลงร้อยละ 15 ทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มปัจจุบันลดลง ทั้งนี้เชื่อว่า การนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาในประเทศ เพราะในขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับลดลง โดยน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (CPO) มีราคาที่ 28 - 29 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคา CPO ในประเทศ อยู่ที่ 34 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะทำให้ราคาในประเทศมีความเหมาะสมมากขึ้น ส่วนจะมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์สต๊อกน้ำมันปาล์มในระยะต่อไป