ทอท.เปิดแล้วรันเวย์ต.อ.รับ76เที่ยวบิน/ช.ม.

ทอท.เปิดแล้วรันเวย์ต.อ.รับ76เที่ยวบิน/ช.ม.
ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทางวิ่งฝั่งตะวันออก สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ทำการปิดซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2555 ระยะทาง 1,620 เมตร นั้น ในวันนี้ เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งการซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง เสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 10 วัน และขณะนี้ทางสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถรองรับเที่ยวบินได้เต็มศักยภาพ คือ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง นอกจากนี้ กรมการบินพลเรือน ได้ทำการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของทางวิ่ง ก่อนเปิดให้บริการด้วย อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทาง ทอท. จัดรถเวียนบริการฟรีสำหรับผู้โดยสารเส้นทางสนามบินดอนเมือง - สนามบินสุวรรณภูมิ จอดรับผู้โดยสารจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ที่บริเวณชานชาลา ผู้โดยสารขาเข้าด้านใต้ ชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสาร ในช่วงเวลา 05.00 น. - 22.00 น. นอกจากนั้นทาง ทอท. ได้ประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการให้รถประจำทางปรับอากาศสาย 555 เส้นทางรังสิต - สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าไปรับผู้โดยสาร บริเวณชานชาลาผู้โดยสารขาเข้าด้านทิศเหนือ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 สนามบินดอนเมือง