นายกส.โรงกลั่นฯหนุนรัฐนำเข้าปาล์ม3หมื่นตัน

นายกส.โรงกลั่นฯหนุนรัฐนำเข้าปาล์ม3หมื่นตัน
นายกฤษดา ชวนะนันท์ นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเตรียมนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ 30,000 ตัน ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อดูแลสต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศ เพราะปัจจุบัน เหลือน้ำมันปาล์ม เพียง 120,000 ตัน ใกล้ระดับเกิดวิกฤติ ถึงแม้ว่าการนำเข้าน้ำมันปาล์มจะมีผลกระทบต่อราคาปาล์มในประเทศบ้าง แต่ถ้ารัฐบาลมีการบริหารจัดการที่ดี ก็เชื่อว่าจะมีผลกระทบไม่มากนัก รวมถึง ดูแลราคาปาล์มที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ต่ำกว่าราคาในตลาดโลก ทั้งนี้ สต๊อกน้ำมันปาล์มที่ลดลงขณะนี้ เป็นผลมาจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มที่ผิดพลาด จากเดิมคาดว่า ปีนี้จะมีผลผลิต 2 ล้านตันต่อปี แต่ความเป็นจริงเหลืออยู่ที่ 1.7 ล้านตันต่อปี เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีการส่งออกปาล์มมาก และเป็นสาเหตุให้สต๊อกปาล์มลดลง