ประสารมองประชานิยมไม่ช่วยพัฒนาศก.ยั่งยืน

ประสารมองประชานิยมไม่ช่วยพัฒนาศก.ยั่งยืน
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา เรื่อง "จีดีพี ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน" ว่า เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจอย่างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ยังไม่ใช่เครื่องยืนยันว่า เศรษฐกิจจะแข็งแกร่งได้ และจะแข็งแกร่งได้ ต้องมี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1. เศรษฐกิจต้องสมดุลและมีเสถียรภาพ 2. ต้องมีประสิทธิภาพการผลิต และมีการเติบโตอย่างมีพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว และ 3. การเติบโตจะต้องมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งนี้ จีดีพี ในปีนี้ที่เติบโตที่ร้อยละ 5.7 ถือเป็นอัตราที่น่าพอใจ แต่มาตรการระยะสั้นที่มีการลด แลก แจก แถม ด้วยการแจกเงินเป็นการกระจายรายได้ที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และไม่ใช่การให้โอกาสประชาชน ในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานทางสังคมอย่างทั่วถึง ไม่ควรใช้มากเกินไป เพราะขณะนี้ เศรษฐกิจไทยยังต้องตั้งรับปัญหาหนี้ยุโรป ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขนานและยืดเยื้อ