พณ.จี้ใช้FTA-ค้าชายแดนดันส่งออกโตตามเป้า

พณ.จี้ใช้FTA-ค้าชายแดนดันส่งออกโตตามเป้า
นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หากรัฐบาลต้องการที่จะผลักดันการส่งออกของประเทศในปีนี้ให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องมีการผลักดันให้การส่งออกในแต่ละเดือนส่งออกได้ ไม่ต่ำกว่า 25,147 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลวางไว้อาจมีส่วนในการสนับสนุนการส่งออกได้ แต่ในส่วนของภาคเอกชนยืนยันว่า จะต้องให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิตามกรอบ FTA ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มากที่สุด และผลักดันการส่งออกผ่านทางชายแดนให้มากขึ้น โดยการคาดหวังพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดใหม่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะหลายประเทศเกิดวิกฤติ จากวิกฤติหนี้ EU หันมาส่งออกไปยังตลาดใหม่เช่นกัน อาจทำให้การส่งออกของไทย ทำได้ไม่มากนัก