กลุ่มธนาคาร - BANK : 31/07/2012 กำไร 1H55 ของกลุ่ม BANK เติบโต 15.9% y-y