รฟม.คาดปรับโครงสร้างระยะสั้นเสร็จใน3ด.

รฟม.คาดปรับโครงสร้างระยะสั้นเสร็จใน3ด.
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างองค์กรของ รฟม. นั้น จะมีการปรับทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในการปรับโครงสร้างแบบระยะสั้นนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยจะเป็นการเพิ่มอัตราบุคลากร เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้า 6 สาย ที่จะแล้วเสร็จ และการปรับแบบระยะยาวนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยจะเป็นการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อมารองรับนักธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวเสริมว่า การปรับโครงสร้างองค์กรที่ต้องมีการเพิ่มอัตราบุคลากรนั้น คาดว่าจะใช้งบประมาณของ รฟม. เอง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเพียงพอในการดำเนินการ ส่วนการปรับโครงสร้างระยะยาวที่ต้องมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการนำมาดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูก